Cây mía đường mở ra hướng thoát nghèo cho người dân huyện Vị Xuyên (Hà Giang)

Trong những năm gần đây, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao thu nhập trên dơn vị diện tích đất canh tác, huyện Vị Xuyên đã đẩy mạnh mở rộng diện tích cây mía đường trên những khu vườn tạp, diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2013, cây mía đường đã được đưa trồng thử nghiệm đầu tiên tại xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên. Qua gần 6 năm, cây mía đường đã khẳng định quá trình thích nghi với tiểu vùng khí hậu và các yếu tố nông hóa, thổ nhưỡng của xã Ngọc Linh. Vì vậy, cây mía đường đã được huyện Vị Xuyên mở rộng diện tích ra một số xã lân cận như các xã Linh Hồ, Ngọc Minh, Phú Linh…Tính đến thời điểm tháng 6/2018, tổng diện tích cây mía đường của huyện Vị Xuyên đã đạt trên 150 ha. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, diện tích mía đường trồng mới của huyện Vị Xuyên đạt trên 60 ha.

Theo báo cáo của các phòng ban chức năng huyện Vị Xuyên, trong những năm qua, sản lượng cây mía đường của huyện Vị Xuyên đã được Công ty Mía đường  Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang liên kết tiêu thụ với giá thu mua bình quân từ 1000 – 1.100 đồng/kg. Trung bình, mỗi ha trồng mía đường cho thu hoạch từ 60 – 70 tấn. Như vậy, mỗi ha trồng cây mía đường cho thu nhập từ 65 – 70 triệu đồng/ha. Với mức thu nhập này cao hơn so với trồng lúa, ngô từ 20 – 25 triệu đồng/ha; trong khi đó, đầu tư giống, phân bón và thuốc phòng trừ sâu bệnh lại thấp hơn so với canh tác lúa và ngô.

Từ thực tiễn cho thấy, cây mía đường đã thực sự trở thành cây trồng thế mạnh mang lại nguồn thu nhập cao cho các hộ nông dân trồng mía tại một số xã trên địa bàn huyện Vị Xuyên và cây mía đường đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới trong nông nghiệp của huyện Vị Xuyên.

Để cây mía đường thực sự trở thành hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, huyện Vị Xuyên đã triển khai xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích cây mía đường ra các xã khác trên địa bàn của huyện; trong đó, tập trung liên kết với các doanh nghiệp trồng mía nguyên liệu. Bên cạnh đó, nhằm mở rộng diện tích trồng cây mía đường, huyện Vị Xuyên đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân tham gia trồng mía; khi tham gia trồng mía, người dân sẽ được các công ty, các doanh nghiệp liên kết hỗ trợ cho vay vốn, giống, phân bón, hỗ trợ trong khâu làm đất và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Trong những năm qua, cây mía đường đã thực sự mang lại nguồn thu nhập cao cho các hộ nông dân tham gia trồng mía tại một số xã trên địa bàn của huyện Vị Xuyên. Nhằm giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích mía đường, UBND huyện Vị Xuyên đã tham gia liên kết với một số doanh nghiệp và công ty tiêu thụ sản phẩm mía đường bền vững cho người nông dân. Bên cạnh đó, UBND huyện Vị Xuyên sẽ triển khai một số chính sách nhằm hỗ trợ người dân trồng mía mở rộng diện tích và huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây mía đường cho người nông dân.